เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน UFLive

อ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานของ UFLive เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน UFLive โปรดอ่านรายละเอียดอย่างละเอียดก่อนใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานของ UFLive เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “UFLive”, “เรา”, “เว็บไซต์” หรือ “แอปพลิเคชัน”) โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา การเข้าถึงหรือการใช้งาน UFLive จะถือว่าคุณยอมรับและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

1. การใช้งาน

1.1 คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีเพื่อใช้งาน UFLive หรือคุณต้องมีอายุตามกฎหมายในประเทศของคุณเพื่อใช้งาน UFLive หรือได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองทางกฎหมาย

1.2 คุณยินยอมไม่นำเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ร้ายแรง ลามก ลามคำ ส่อเสียด หรือผิดกฎหมายมาใช้ในแอปพลิเคชันของเรา

1.3 คุณต้องรักษาข้อมูลการเข้าถึงบัญชีของคุณให้ปลอดภัยและไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณกับบุคคลที่สาม

2. ความเป็นส่วนตัว

2.1 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.2 เราอาจใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน

3. สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

3.1 UFLive เป็นเจ้าของและควบคุมเนื้อหาที่มีในแอปพลิเคชัน เนื้อหาทั้งหมดเช่น ภาพถ่าย วิดีโอ เสียง ข้อความ และสิ่งอื่น ๆ ที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ UFLive

3.2 คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ทำซ้ำ แก้ไข แปลง สร้างงานประดิษฐ์ ดัดแปลงหรือเลียนแบบเนื้อหาในแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราล่วงหน้า

4. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

4.1 UFLive จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก